Referenties

Daniëlle, mama van een zoon met HSP

“Elke heeft mijn zoon begeleid op een moment in zijn leven waarop hij zich (als HSP’er) diepgaande vragen stelde en zeer onzeker voelde. Haar menselijke, inlevende en tegelijk kordate aanpak is toen een enorme steun voor hem geweest.

Waar ik haar vooral ook dankbaar voor ben, is dat zij zijn vertrouwen heeft kunnen winnen om open te staan voor deze begeleiding die uiteindelijk tot een heel andere dynamiek in zijn leven heeft geleid.”

Tine, ex-patiënte CVS/ME en fibromyalgie

“Zo’n 10 jaar geleden ging het helemaal niet goed met mij. Als adolescent lijdend aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) en fibromyalgie, mijn moeder verloren, door mijn gezondheidsproblemen mijn studies moeten opgeven,… Ik nam heel wat medicatie, zelfs lithium. Het idee werd toen zelfs geopperd om me invalide te laten verklaren omdat er zoveel medische kosten waren en er geen echt uitzicht was op genezing. Gelukkig ben ik toen bij Elke terecht gekomen.
Als puber was ik ook wel al bij therapeuten geweest ter behandeling van anorexia en posttraumatisch stress-syndroom na een aanranding… Ik heb dus ook niet bepaald de makkelijkste jeugd gehad. Maar door mijn eerdere ervaring met therapeuten kon ik wel vaststellen dat Elke ietwat anders was dan de doorsnee psycholoog. Ze keek verder dan de labels en de diagnostische lijstjes, volgens dewelke ik ofwel klinisch depressief, borderline of wie-weet-wat-nog zou geweest zijn.
Elke heeft ook vrij snel duidelijk gemaakt dat we van de consultaties geen wekelijks zelfbeklaguurtje gingen maken, maar dat we samen op zoek zouden gaan naar de oorsprong van mijn fysieke en mentale uitputting. Dat we samen zouden werken aan een weg naar een beter welbevinden. Al gauw kwamen we bij de onvoldoende verwerkte trauma’s uit en al de stress die ik had doorstaan rond en na de dood van mijn moeder.
Door haar specialisatie in EMDR-technieken hebben we die trauma’s grondig kunnen aanpakken. Waar eerdere therapieën en therapeuten niet volledig geslaagd waren, is het met Elke en EMDR toch gelukt om die dingen een plaats te geven en achter me te laten. Daarnaast heeft Elke me ook relaxatieoefeningen aangeleerd en me geleerd om beter met stress om te gaan. Elke heeft me ook aangeraden mijn voeding aan te passen en me naar een diëtiste gestuurd. Destijds ging ik ook regelmatig naar een kinesist. Allemaal onderdelen van de puzzel om terug een gezonde geest in een gezond lichaam te krijgen.
Nu, zo’n 10 jaar later, ben ik een gelukkige jonge vrouw met een mooi gezin, een universitair diploma én een boeiende job. 10 jaar geleden had niemand durven dromen dat ik überhaupt een normaal leven zou kunnen leiden. Geen CVS meer, geen invalidenkaart nodig, maar een gewoon leven als werkende moeder.
Ik ben wel nog steeds wat gevoeliger voor stress. Na alles wat ik heb meegemaakt, is dat misschien ook niet zo verwonderlijk. Maar als het weer wat teveel dreigt te worden, heb ik nog steeds die relaxatieoefeningen om op terug te vallen. Af en toe zijn er ook wel weer periodes dat ik weer meer fibromyalgische klachten heb, maar nooit meer in de mate als vroeger.

Sofie, patiënte

“Vroeger was ik erg kritisch ten opzichte van psychologische begeleiding. Ik dacht dat je door over je problemen te praten, ze niet oplost. Nu moet ik toegeven dat ik van het tegendeel overtuigd ben, dankzij Prof Van Hoof.

Door te praten kwamen de grootste pijnpunten naar boven die dan konden aangepakt worden via de EMDR-techniek. Ook al leek dit op het eerste zicht hocus-pocus, dit is een techniek die écht werkt én op korte termijn.

Prof Van Hoof observeert en analyseert waarna ze de belangrijkste zaken samenvat in enkele woorden. Ze gaf me inzicht in mezelf en gaf dingen mee om over na te denken waardoor ik elke keer die stap verder raakte.

Tijdens de sessies straalt ze rust uit waardoor ik het vertrouwen kreeg dat ik nodig had om de dingen aan te pakken of te veranderen. Om te helpen, beperkte ze zich niet enkel tot mijn persoon, maar zorgde ze ook voor inzicht in mijn gezinsleven en gaf ze tips om dit te verbeteren. Nu kan ik aan de toekomst denken, via vandaag en morgen werk ik samen met haar aan mijn verdere leven. Dingen waar ik eigenlijk al jaren tegenaan loop, krijgen helderheid.

Catherine, patiënte met CVS/ME

“Het is nu al drie jaar dat ik sukkel met een ziekte die men hier in België niet als ziekte beschouwt, maar veeleer als één of andere psychische aandoening… en dan nog… Neen, niet eens meer, men beschouwt het nu blijkbaar als een plotse luiheid bij mensen die voorheen als doordrijvers en moedige mensen bestempeld werden.
En dus werd ik na 2 jaar invaliditeit geschorst door het Riziv. In het kader van het proces dat ik tegen hun beslissing aangegaan ben, werd mij Professor Van Hoof aangeraden. Om neuro-cognitieve tests af te leggen.
Enkele weken later ontving ik haar rapport om bij mijn stukken voor het proces te voegen. Bij het lezen ervan viel ik bijna van mijn stoel : hoe kon iemand die mij nauwelijks kende op zo’n korte tijd niet alleen mijn ziekte maar ook mijn karakter, mijn onuitgesproken problemen en diep verholen vragen inschatten? In haar rapport verwoordde ze exact wat ikzelf zo moeilijk kan verwoorden, in simpele, eerlijke zinnetjes. Haar rapport is exact en daarom deugddoend.”

Alice Vertommen, voorzitster CVS/ME-vereniging

“Prof. Elke Van Hoof is iemand die begaan is met het lot van de ME/CVS-patiënten. Al sinds haar studietijd houdt zij zich bezig met de ziekte. In al die jaren heeft zij veel ervaring opgebouwd in hoe de ziekte zich kan manifesteren en hoe daarmee om te gaan.
Zij is auteur van het boek: “Neen, ik ben niet lui”. Een gids voor jongeren met ME/CVS en hun opvoeders.”

Ilse Van den Daele, voorzitster HSP Vlaanderen

“HSP Vlaanderen vzw werkt al enige tijd samen met Prof. dr. Elke Van Hoof. Vanbij het prille begin van haar carrière werd zij steevast geconfronteerd met personen met CVS, fibromyalgie, en chronische vermoeidheid in het algemeen. Deze materie is dan ook tot haar specialisatie uitgegroeid. Zij werkt al een tiental jaar met de kennis rond hooggevoeligheid en is uitgegroeid tot experte. Wetenschappelijke onderbouwing draagt zij als wetenschapper hoog in het vaandel. Dat is ook één van de redenen waarom HSP Vlaanderen graag een beroep doet op haar expertise. Haar belangeloze inzet voor de vereniging en voor hooggevoelige personen strekt haar tot eer.”

Paul Van Limbergen, coördinator Limburgs Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs vzw

“Sinds 2013 participeert prof. dr. Elke Van Hoof mee in de expertkern van het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs (Diepenbeek, België). Zij verwierf immers topdeskundigheid op het vlak van de psycho-oncologie en heeft hierover internationaal gepubliceerd. Met haar softskills slaat zij de brug tussen de academische wereld en het dagelijkse werkveld. Prof. dr. Van Hoof heeft binnen het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs het mandaat van hoofdonderzoeker in het kader van de ontwikkeling en implementatie van een transmuraal zorgpad voor psychosociale zorg in de oncologie. Dit onderzoek gebruikt de wetenschappelijke benadering van klinische paden en vindt plaats in alle Limburgse algemene ziekenhuizen en de betrokken eerstelijnszorgorganisaties. Daarnaast is zij bezielend co-promotor van de doctoraatsstudie ‘A patient-centered stepped care approach in cancer through screening of distress’ (UHasselt, in opdracht van het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs). Zij kenmerkt zich door haar uiterst efficiënte en volhardende werkstijl, haar vooruitstrevendheid en werklust. Zij slaagt er in om anderen te enthousiasmeren met haar know-how en het benutten van opportuniteiten. Sedert onze samenwerking heeft ons onderzoeksproject een creatieve boost gekregen!”

Kathy, training HSP op het werk

Sinds de training kan ik mijn werksituatie in handen nemen. Ik stel mijn grenzen op een vriendelijke manier. Mijn collega’s kijken me niet meer meewarig aan en mijn ideeën worden niet meer opzij geschoven omdat ik emotioneel werd. Elke biedt bovendien een uitstekende prijs-kwaliteit!! Dit is niet louter kennis uit een boek maar hands-on en erg afgestemd op ons dagelijks leven.

Dr. Luzia Travado, Vice-President of the International Psycho-Oncology Society, Portugal

“Tijdens ons gezamelijk werk kreeg ik meer en meer waardering voor het sterke profiel en excellente leiderschapskwaliteiten van Dr. Van Hoof binnen de psycho-oncologie en dit zowel national als international. Daarnaast is ze een uitstekend onderzoekster. Ik heb persoonlijk een enomre voorkeur voor haar besmettelijk enthousiasme, haar onuitputtelijke energie, haar team-play en haar betrokkenheid in de taken die ze opneemt.”