Huis voor Veerkracht

Huis voor Veerkracht
Elke Van Hoof is de zaakvoerder van het Huis voor Veerkracht; het expertisecentrum voor stress, burn-out, bore-out en veerkracht. Elke Van Hoof bracht haar wetenschappelijke kennis, haar praktijkervaring en kennis van het bedrijfsleven samen in een uniek inclusief concept. Het Huis voor Veerkracht centraliseert wat jij of je bedrijf nodig hebt (heeft) om tot je volle potentieel te komen ongeacht de situatie, het tijdstip en achtergrondkennis. Vakmanschap en wetenschappelijke onderbouwing doorkruisen alle diensten.

Het Huis voor Veerkracht levert diensten aan bedrijven, professionals en particulieren.
Meer informatie via Huisvoorveerkracht.be

BEDRIJVEN

Elke Van Hoof ontwikkelde twee specifieke aanpakken voor stressgerelateerde problemen, nl. Stresscrafting® (het opvangen van de eerste alarmsignalen) en reboarding® (een werkhervattingstraject). Daarnaast is Elke expert in het opzetten van een strategisch welzijnsbeleid binnen bedrijven. Haar boek “Chief Happines Officer” komt uit in het najaar 2017.

Verder ondersteunt het Huis voor Veerkracht bedrijven via trainingen op maat, bedrijfscoachings en inspirerende keynotes.
Meer informatie via Huisvoorveerkracht.be

PROFESSIONALS

Elke Van Hoof lanceerde enige tijd geleden een supervisietraject voor professionals die zich in de methodes van Eke Van Hoof willen verdiepen. Het traject behelst 25u supervisie met Elke Van Hoof en het gebruik van de online applicaties en materiaal opgesteld door Elke Van Hoof. Meer informatie over dit supervisietraject via onze manager, Sofie Noiron.

Daarnaast leid Elke Van Hoof professionals op om de eerste alarmsignalen van stress op te vangen via de gelicentieerde aanpak STRESSCRAFTING® of werkhervatting te faciliteren via de gelicentieerde aanpak REBOARDING®. Beide aanpakken worden opgevolgd via een elektronisch psychologisch dossier (EPD) om de impact, effectiviteit en duurzaamheid nauwkeurig in kaart te brengen. Dit EPD zorgt er voor dat onze hulpverlener ‘paperless’ kunnen werken conform de wettelijke bepaling (deontologische code van de klinisch psychologen, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim). Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van de trainingen en onze facebooklive-sessies waar je vragen kan stellen aan Elke Van Hoof.

Het Huis voor Veerkracht kan gebruik maken van de KMO-portefeuille als erkend opleidingsinstituut.
Meer informatie via Huisvoorveerkracht.be

PARTICULIEREN

Ons netwerk van hulpverleners staat ter uwer beschikking. De hulpverleners die meer dan 50% van hun tijd werken met de aanpak van het Huis voor Veerkracht vindt u opgelijst onder ons TEAM. Daarnaast vindt u een lijst van hulpverleners die in het supervisietraject zitten alsook een weergave van ons bredere netwerk aan collega’s verspreid over heel België.

Het Huis voor Veerkracht is een gemandateerd loopbaancentrum. U kan gebruik maken van de loopbaancheques (VDAB). LET OP: dit wordt enkel aangewend in het kader van loopbaanvraagstukken en NIET voor de behandeling van stressgerelateerde problemen.
Meer informatie via Huisvoorveerkracht.be