Expertise

Elke Van HoofElke Van Hoof heeft meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van personen met stress en burn-out, CVS/ME, trauma, aanpassingsproblemen, kanker, werkonbekwaamheid en werkhervatting na langdurige ziekte.

Ze is gespecialiseerd in het gebruik van talenten en kwaliteiten van personen om hun veerkracht uit te bouwen.

Ze is gespecialiseerd in het gebruik van talenten en kwaliteiten van personen om hun veerkracht op een duurzame manier uit te bouwen.

Elke heeft een bijzonder bekwaamheid in hoogsensitiviteit of HSP.

Ze werkt met adolescenten, (jong-)volwassenen en ouders

HOOGSENSITIVITEIT

Hoogsensitiviteit (HSP) is een persoonlijkheidskenmerk bij ongeveer 15% van de bevolking.

Een persoon met HSP onderscheidt zich door een sterke vaardigheid om externe factoren waar te nemen en ze diepgaand te verwerken.
Een persoon met HSP kenmerkt zich door een sterke vaardigheid om externe factoren waar te nemen en te verwerken waardoor er een verhoogde kwetsbaarheid ontstaat voor overprikkeling. Afhankelijk van in welk situatie de persoon met HSP zich bevindt kan de reactiviteit (veroorzaakt door de overprikkeling) een belemmering zijn voor de verdere (zelf-)ontwikkeling.
Wilt u meer weten? Lees haar boek “Hoogsensitiviteit”.

STRESS, BURN-OUT EN VEERKRACHT

Ik ben overtuigd dat stress op zich niet het probleem is. Meer zelfs: stress is goed en zelfs noodzakelijk. We hebben allemaal een gezonde portie stress nodig in ons leven, anders zouden we niks bereiken. Ik leer je daarom hoe je de stress waar ieder van ons onvermijdelijk mee te maken krijgt, kunt omzetten in iets positiefs. Ik ontken uiteraard niet dat er ook toxische effecten aan stress verbonden zijn, met name als stress chronisch aanhoudt. Zoals bij alles in het leven zijn er grenzen. Langdurige blootstelling aan (intense) stress maakt mensen wel degelijk ziek. En het ergste van al: de meesten zien het helemaal niet aankomen.
Elke Van Hoof werkt al meer dan 15 jaar met stressgerelateerde aandoeningen. Ze is gespecialiseerd in de behandeling van stress en burn-out en faciliteert werkhervatting na langdurige afwezigheid.
Elke ontwikkelde trainingen voor personen die leiden aan burn-out, voor personen die werken op HRM-afdelingen en professionals die aan de slag willen met burn-out.
Wilt u meer weten? Lees het boek waar ze co-auteur van is.

GEBRUIK VAN EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische interventietechniek en is ontwikkeld door Francine Shapiro in de jaren ‘80.
Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen. Soms worden ook links-rechtsgeluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechtsaanrakingen op de knieën.
EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit . Uit systematische reviews blijkt dat de werkzaamheid van EMDR inmiddels voldoende vaststaat. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van (psychisch) trauma. Volgens de meest recente richtlijnen van de WereldGezondheidsOrganisatie (WHO), International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), de American Psychiatric Association (APA) en de Engelse overheid (NICE) is EMDR, met imaginaire exposure, de ‘treatment of choice’ voor psychotrauma. Een Nederlandse richtlijncommissie onder auspiciën van het Trimbos-instituut kwam recentelijk met een soortgelijk advies (Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ (www.ggzrichtlijnen.nl): “EMDR één van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS. De methode is effectief en wordt door zijn aard door veel patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren”.

Elke Van Hoof is erkend EMDR-practitioner en past de techniek reeds vele jaren toe.

NON-VERBALE INTERVENTIES

De intelligentie van het lichaam is een grotendeels onaangeboorde bron binnen de klinisch psychologische begeleiding en coaching. De nadruk wordt vooral gelegd op wat de coachee/patiënt verbaal onthult. Toch is het verhaal via non-verbale taal misschien wel belangrijker dan het verhaal dat in woorden wordt verteld. Deze non-verbale taal weerspiegelt en consolideert impliciete processen die in de hersenen en het lichaam worden gevormd voordat er überhaupt sprake is van taalverwerving. Via non-verbale interventies – allemaal wetenschappelijk getest in universitair onderzoek – kunnen we ook impact uitoefenen op deze impliciet processen.

LOOPBAANBEGELEIDING

Loopbaanbegeleiding slaat op begeleidende diensten van een loopbaancoach om een scholier, student of werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking en de begeleiding van de loopbaan.

Een loopbaanprogramma kan bestaan uit:
• ondersteuning en begeleiding voor onder andere sollicitatie
• uitzoeken van kennis en vaardigheden
• verkennen van de arbeidsmarkt
• leren van specifieke technieken om te solliciteren
• een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken
• advies bij het onderhandelen van een nieuw contract

Specialisaties Elke Van Hoof: Energiemanagement, timemanagement, talentmanagement, hoogsensitiviteit en (her)oriëntatie.
Elke werkt al jaren met kwetsbare groepen (55+, langdurig zieken, allochtonen).

Elke werkt binnen haar praktijk met loopbaancheques van de VDAB. Loopbaancheques worden ingezet bij de aanwezigheid van een loopbaanvraagstuk, een heroriëntatie of een herinschakeling. Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of u klaar bent om aan de slag te gaan met de loopbaancheques. Het Huis voor Veerkracht werkt via een eigen werkboek.
Meer informatie op de website van via Huis voor Veerkracht.

WERKHERVATTING

Werkhervatting na langdurige afwezigheid is de uitdaging van deze eeuw. De cijfers liegen niet. Zowel de afwezigheden tussen 1 maand en 1 jaar alsook de afwezigheden langer dan 1 jaar stijgen, al zijn er verschillen naargelang leeftijd, functie en sector.

Evolutie van het aantal langdurig zieken (België)

2013 320.823
2014 343.926 (+7,20%)
2015 370.731 (+7,79%)
2016 391.692 (+5,65%)

Bron: De redactie; op basis van cijfers van het RIZIV

Als antwoord ontwikkelde het Huis voor Veerkracht het werkhervattingstraject reboarding®. Het traject bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan dat op maat van de deelnemer wordt afgestemd. Doorheen het traject worden vooruitgang en impact continue opgevolgd en geëvalueerd. Zo kunnen we de kwaliteit én de impact garanderen.

Het traject stoelt op de jarenlange ervaring van prof. dr. Elke Van Hoof – meer dan 15 jaar ervaring met werknemers die langdurig afwezig zijn – gecombineerd met haar unieke expertise bestaande uit klinisch psychologische interventies, business- expertise en wetenschappelijke kennis.

Reboarding faciliteert niet alleen de werkhervatting. We zorgen voor een duurzame aanpak gericht op het individu, zijn of haar omgeving en de werkcontext.
Meer informatie via www.reboarding.be

Foto door Katrien Bels